Suggesties/Opmerkingen en Klachten

Wij doen er alles aan om u te voorzien van kwalitatieve en goede huisartsenzorg. Toch kan het zijn dat u niet geheel tevreden bent over de geleverde zorg of over de manier waarop er met u is gecommuniceerd. Wij horen dan graag waar u niet tevreden over bent of welke suggestie u heeft ter verbetering van onze hulpverlening.

Stuur uw mail naar: info@hokva.nl

U kunt op meerdere manieren een klacht indienen, mogelijke stappen zijn;

Stap 1: Gesprek met betrokkene om er samen proberen uit te komen.
Stap 2: Klacht indienen via klachtenformulier aanwezig op de praktijk of via een mail naar: info@hokva.nl
Stap 3: Klacht indienen via de klachtenregeling van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.
Voor meer informatie en/of het klachtenformulier van deze onafhankelijke stichting kijkt u op www.skge.nl.

Om de klacht in behandeling te kunnen nemen, dient de klacht te zijn voorzien van:
Naam van de klager.
Adres van de klager.
Datum van indiening.
Tegen wie de klacht gericht is.
Omschrijving van de klacht.

Wij streven ernaar om binnen 3 dagen een reactie te geven.